Friday, April 30, 2010

20100430 "Hot Tub Fun", Rochester, NY


20100430 "After last middle school class", Rochester, NY

Thursday, April 29, 2010

20100429 "Quiet Study Area", Rochester, NY
20100429, "Shadow Man", Rochester, NY

Wednesday, April 28, 2010

20100428 "Chaos At Nazareth College", Rochester, NY

Tuesday, April 27, 2010


20100427 "Please Be Considerate", Rochester, NY

Monday, April 26, 201020100426 "Turmoil & Triumph", Rochester, NY

Sunday, April 25, 2010


20100425 "Still Working", Rochester, NY
20100425 "Pinhole Moving Magnolia Blossoms", Rochester, NY

Saturday, April 24, 2010
20100424 "Hot Tub", Rochester, NY


20100424 "Boat Wake", Tonawanda, NY

20100424 "Floating by Strawberry Island", Buffalo, NY

20100424 "First Boat Launch, 2010", North Tonawanda, NY
20100424 "Boat Shark", North Tonawanda, NY

Friday, April 23, 2010

20100423 "Planting Grass", Tonawanda, NY20100423 "Shadow Man", Tonawanda, NY

20100423 "Spring flowers for Dad and Mom", Tonawanda, NY

Thursday, April 22, 2010
20100422 "Still Working", Rochester, NY

Wednesday, April 21, 2010
20100421 "Working on Homework", Rochester, NY

Tuesday, April 20, 2010
20100420 "Working on Portfolio", Rochester, NY

Monday, April 19, 2010

20100419 "Working on Unit", Rochester, NY

Sunday, April 18, 2010


20100418 "Research Writing", Rochester, NY

Saturday, April 17, 2010
20100417 "Working on Homework", Rochester, NY

Friday, April 16, 2010
20100416 "Job Applications", Rochester, NY

Thursday, April 15, 201020100415 "Searching with Megan T.", Rochester, NY

Wednesday, April 14, 2010

20100414 "Teacher Job Recruitment Day", Rochester, NY

Wednesday, April 7, 2010


20100407 "Spring Peeps", Rochester, NY

20100407 "Listening to Peeps", Rochester, NY

Saturday, April 3, 2010

20100403 "50 Opening", Rochester, NY